Spijtknop
Claridge Hotel
U hebt het recht de reservering binnen 10 kalenderdagen te annuleren zonder daarvan opgaaf van redenen te hoeven doen ('herroepingsrecht'). De herroepingstermijn loopt af 10 kalenderdagen na de dag waarop de Klant de reservering op onze website heeft bevestigd. Als de klant het herroepingsrecht uitoefent voorafgaand aan het ingaan van de te verlenen diensten, vindt volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats. Terugbetaling gebeurt op dezelfde wijze als die waarop de Klant de aanvankelijke transactie voor de aankoop heeft verricht. Uitoefening van het herroepingsrecht brengt voor de consument geen kosten met zich mee.